SVENSHÖGEN - 3 PLATSER / 3 SAMTAL

Hur påverkas vi av vår plats och hur påverkar vi den? Under vintern 20/21 inleder STATIONEN ett projekt som genom ett antal aktiviteter vill skapa möjligheter för personer med en relation till Svenshögen att dela minnen, bilder och berättelser med varandra och med oss. Tre träffar kommer arrangeras med fokus på tre, för Svenshögen, betydelsefulla och intressanta platser; Sanatoriet, Stationen samt sjön Hällungen. Till vår hjälp har vi anlitat poeterna och konstnärerna Imri Sandström, Jonas Gren och Jenny Tunedal att leda processen för varsin plats. Samtalen, bilderna och berättelserna kommer att dokumenteras för att kunna användas av STATIONEN och inbjudna konstnärer som inspirationsmaterial för fortsatt arbete som förhoppningsvis utmynnar i en utställning i Stationen hösten 2021.

Om du inte har möjlighet att medverka i samtalen kan du ändå bidra med dina berättelser, minnen och upplevelser av de tre platserna i Svenshögen. Fyll i formuläret nedan. Tack!

OM OSS

STATIONEN I SVENSHÖGEN ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM PRODUCERAR, ARRANGERAR OCH PRESENTERAR SAMTIDA KONST OCH KULTUR. VI ÄR BASERADE I STATIONSHUSET I SVENSHÖGEN, 6 MIL NORR OM GÖTEBORG, LÄNGS BOHUSBANAN.

KONTAKT

KONTAKT@STATIONEN.ORG


CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

CAMILLA@STATIONEN.ORG

JULIA BOSTRÖM

JULIA@STATIONEN.ORG

CHRISTIAN KLEINHENZ

CHRISTIAN@STATIONEN.ORG

NYHETSBREV

Med stöd från

logotype_color+vgr