OPEN CALL

closed for applications

THANKS TO ALL OF YOU WHO APPLIED TO OUR OPEN CALL. WE RECIEVED A TOTAL OF 170 APPLICATIONS AND HAVE NOW DECIDED ON 5 WITH WHOM WE WILL WORK FOR THE UPCOMING EXHIBITION. UNFORTUNATLY WE HAVE HAD PROBLEMS WITH OUR E-MAIL SERVER WHY ALL APPLICANTS MIGHT NOT HAVE RECIEVED INFORMATION ABOUT OUR DECISION. WE HAVE BEEN IN CONTACT WITH THE ARTISTS WHO WILL PARTICIPATE. THANK YOU AGAIN FOR APPLYING!

SAMTIDIGT I SVENSHÖGEN

GLOKALA SAMMATRASSLINGAR

MEANWHILE IN SVENSHÖGEN

GLOCAL ENTANGLEMENTS

 

STATIONEN söker nu fem medverkande konstnärer/konstnärsduos till vår utställning Samtidigt i Svenshögen – Glokala sammantrasslingar i samband med GIBCA Extended i oktober 2021. Två med möjlighet till arbetsvistelse här i Stationen samt ytterligare tre för medverkan i utställningen.

 

Svenshögen, en av världens alla mittpunkter. Hur påverkas vi av vår plats och hur påverkar vi den? Vem äger berättelsen om en ort och dess historia? Vad är sant och kan det finnas flera lika sanna som olika historier om en plats? Hur värderas våra livsutrymmen utifrån vad som är litet och stort, stad eller landsbygd, fattigt eller rikt, attraktivt eller fult?  Hur grupperar vi oss och hur skapas gemensamma samhällen och sammanhang?

 

Vårt tema bygger vidare på ett lokalt förankrat förarbete kring tre centrala platser i Svenshögen; Sanatoriet, sjön Hällungen och Stationshuset. Medverkande konstnärer får tillgång till dokumentationen från detta förarbete att arbeta vidare utifrån. Utställningsplatsen är Stationshusets nya utställningslokal på bottenvåningen och möjlighet finns att också använda andra närliggande utrymmen, som jordkällaren, pannrummet och stationshusparken.


Genom stöd från Kulturrådet har vi nu möjlighet att bjuda in sammanlagt fem konstnärer, varav två för arbetsvistelse, till att medverka i ett utställningssamarbete. De medverkande konstnärerna erbjuds att

jobba på plats i Svenshögen under vecka 39 inför vernissagen 2 oktober 2021. Utställningen håller därefter öppet alla helger i oktober. Du kan även ansöka om att medverka med performance eller andra slags tillfälliga presentationer. 

Vi erbjuder två konstnärer var sin arbetsvistelse under en vecka från juli – september. Om du söker som Artist in residence, ange vilken vecka du vill komma och vad du vill använda din vistelsetid i Svenshögen till. Våra residenskonstnärer erhåller arvode (inklusive utställningsersättning) om 20 000 kr var samt boende och arbetslokal. Residenskonstnärernas verk ingår i samlingsutställningen.

De övriga konstnärer (3 st) erhåller utställningsarvode om 5000 kr och bidrag upp till 2000 kr för materialkostnader. 

Ansök senast 15 mars 2021 genom att beskriva din konstnärliga praktik och idéer kring din medverkan, hur det kopplar an till tematiken samt referensmaterial från tidigare arbeten.

Den konstnärliga ledningen för Stationen bedömer ansökningarna och beslutar om vilka som erbjuds att medverka i Samtidigt i Svenshögen – Glokala sammantrasslingar.

 


STATIONEN is inviting artists to apply for participation in our exhibition Meanwhile in Svenshögen – Glocal Entanglements during GIBCA Extended in october of 2021. Three artist for participation in the exhibition and two artists for residence here at Stationen and participation in the exhibition.

Svenshögen, one of the centres of the world. How are we affected by our place/space and how does it affect us? Who owns the story of a place and it’s history? What is true and is there room for multiple and diverse truths about a place? How are our living spaces valued based on what is small or big, urban or rural, poor och rich, attractive or ugly? How do we form groups and how are communities and contexts created?

The theme for the exhibition builds on a previous project done in Svenshögen concerning three for Svenshögen central places; the sanatorium, the lake Hällungen and the railway station. Participating artists will get access to the documentation from this project to use in their own work. The exhibition space is located on the bottom floor in the station building. It’s also possible to use adjoining areas such as the root cellar, the boiler room and the station park.

Thanks to the support of the Swedish Arts Council we now have the opportunity to invite three artist + two residence artists to participate in the exhibition. The participating artists will be offered to work on site in Svenshögen during week 39 before the opening of the exhibition on the 2nd of october. The exhibition will be open during the weekends of october. You can also apply for perfomance art and other temporary presentations during the exhibition period.


Two residence artists will be able to work on site at Stationen during one week between july and september. If you apply for residence, please propose dates when you would like to come. Our artists in residence will be payed 20 000 SEK including exhibiton fee. Their works will also be shown during GIBCA Extendend.


For the other three participating artists an exhibiton fee of 5000 SEK will be payed. In addition up to 2000 SEK per artist will be availible to cover cost for materials and other equipment.


Deadline to submit you application is the 15th of march 2021. The application should include a description of your artistic practice and ideas for the exhibition, how it relates to the exhibitions theme and reference material of your previous work.


The artistic directors of Stationen will assess the applications and decide which artists will be offered to participate in Meanwhile in Svenshögen – Glocal entanglements.

Floor plan

ABOUT US

STATIONEN IN SVENSHÖGEN IS AN ORGANISATION AIMED AT PRODUCING, ARRANGING AND PRESENTING CONTEMPORARY ART AND CULTURE. WE ARE BASED IN THE STATION BUILDING IN SVENSHÖGEN, 60 KM NORTH OF GOTHENBURG, ALONG BOHUSBANAN, IN SWEDEN.

CONTACT

KONTAKT@STATIONEN.ORG


CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

CAMILLA@STATIONEN.ORG

JULIA BOSTRÖM

JULIA@STATIONEN.ORG

CHRISTIAN KLEINHENZ

CHRISTIAN@STATIONEN.ORG

With support from

logotype_color+vgr

STATIONEN i Svenshögen  ·  Svenshögen 421  ·  444 97 Svenshögen  ·  kontakt@stationen.org