14 OKT 2023

KL. 14.00-19.00

 

Köket

GIBCA EXTENDED 2023

Vi får ofta höra att framtiden skapas genom innovativa företag, forskningens framsteg och i de yviga högljudda rörelserna.  Men tänk om det är på de mest vardagliga platser och i de nästan omärkbara rutinmässiga handlingarna som de stora samhällsomvälvande förändringarna tar fart? Små små skillnader med avgörande betydelse för vilka framtider som blir möjliga. Kanske i köket?

Köket är sceniskt undersökande i flera akter.

 

We often hear that the future is created through innovative companies, scientific progress, and in the boisterous and loud movements. But what if it is in the most common, everyday spaces and in the subtle routines that big societal change takes place. Small, small differences with crucial importance for which futures that will be possible.

Maybe in the Kitchen? 

 

The Kitchen is an artistic inquiry in several acts. 

Medverkande konstnärer

KL. 14.10

Camilla Johansson Bäcklund

DET IMPLEXIVA 

Vi sitter vid köksbordet. Allt verkar vara i sin ordning. Så uppstår ett veck på den släta vita duken. Fragmentariska ordharanger börjar veckla sig in och ut ur duken. Någon verkar vilja veta något. Något om hur idéer om kunskap kan ha betydelse för vilka pågående framtider vi förmår begripa. Implicit blir explicit och vice versa.

Våren 2024 disputerar Camilla Johansson Bäcklund med en avhandling som går under arbetsnamnet Vetandets veckelverk. Det implexiva är en del av det undersökandet.

 

camillart.se

KL. 15.10

Cha Blasco

(FERM) SCAPES

I skuggan av vår tids enorma monument – av teknikens underverk och globaliseringens ekon – ligger det vardagliga, det blygsamma. I kökets mjuka dunkel, där tidens gång märks genom fermenteringsprocessens långsamma rörelse, upptäcker vi ett annat slags universum. Ett universum där varje litet ljud, varje prassel, bär med sig en egen melodi.

 

Med hjälp av ljud förflyttar Blasco oss från de traditionella berättelsernas dominans till de mer subtila, undangömda stunderna. Vi finner oss i köket, där de små handlingarna är av stor betydelse.

 

chablasco.com

KL. 16.10

Degen utan namn

Degen utan Namn är en svensk-dansk performancegrupp som består av Ajami Solros och Lex Eliot Rose. Två queera individer som finner styrka och kraft genom att mötas i en kropp. 

 

“Att arbeta tillsammans och med andra, på ett lekfullt och nyfiket sätt, ger oss egenmakt och gemenskap i ett samhälle där queera kroppar och individer möter förtryck och exkludering. Vi tänjer på gränser, föreställningar och normer och använder deg som redskap, både konkret och metaforiskt, för att undersöka våra olika gemensamma kroppar. Ett frirum där vi som queers kan andas och där vi som konstnärer kan utvecklas, våga och leka.”

 

ajamisolros.com

lexeliotrose.org

KL. 17.10

Ivan Johansson

ACID PIZZA

”Restaurang är en konstnärlig bransch, i metod all personal sinsemellan, men också i den utsträckning många konstnärer och särskilt studenter gör restaurang-lumpen i brist på andra relevanta jobb. Mitt performance handlar om allt mellan raderna i en restaurang. Om köket som ett emotionellt och erotiskt centra, där service-kulissen ligger framför en, där isande kyla och brännande hetta bokstavligen och figurativt styr riktningen för det övergripande drama som utspelar sig.”

 

Ivan Johansson låter sekvenser ur pågående arbeten blandas med fragment från tidigare verk och bli till nya händelser. Ett autobiografiskt undersökande utan definitiva slutmål men ändå med en närvaro och föraning av framtida form.

KL. 18.10

Julia Boström & Kristian Berglund

ETT TILLSYNES OÄNDLIGT FLÖDE 

Från dokumentärt material gestaltar Julia Boström och Kristian Berglund flödet av varor som alla landar i det gemensamma köket – hemmets logistikcentral. Genom varorna berättas vardagens historier över år och årstider.

 

Julia Boström och Kristian Berglund har tidigare arbetat tillsammans, bland annat inom projekten Home Away from Home och Allvarsamma lekar och andra berättelser.

 

juliabostrom.se

kristianberglund.com

KÖKET genomförs med stöd från Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun

Bussresa

I anknytning till GIBCA Extended arrangeras en konstresa till Stationen i Svenshögen, Konstrummet i Skärhamns bibliotek, Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn och Stenungsunds konsthall. På platserna och på bussen får du ta del av performance, scenkonst, skulptur och film som på olika sätt knyter an till tematiken för årets biennal. Som värdar på bussen finns Nordiska Folkhögskolans Bildskola och nystartade AiC Orust.

 

Anmälningsavgift 40 kr, i priset ingår fika.

 

Mer information om bokning och program på respektive arrangörs hemsida eller på https://www.gibca.se/en/gibca-extended/programme/ .

 

Tidtabell:

12:00 Nordiska Folkhögskolan Kungälv
12:30 Stenungsund Upphämtning
13:00 Skärhamns bibliotek

13.30 Promenad till Akvarellmuseet

14.00 Akvarellmuseet

15.00 Buss till Svenshögen, fika på bussen

15.45 Svenshögen
16.45 Buss till Stenungsund
17.30 Stenungsund

18:00 Slut → Kulturnatta

Om GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar
vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

 

www.gibca.se

OM OSS

STATIONEN I SVENSHÖGEN ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM PRODUCERAR, ARRANGERAR OCH PRESENTERAR SAMTIDA KONST OCH KULTUR. VI ÄR BASERADE I STATIONSHUSET I SVENSHÖGEN, 6 MIL NORR OM GÖTEBORG, LÄNGS BOHUSBANAN.

KONTAKT

KONTAKT@STATIONEN.ORG


CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

CAMILLA@STATIONEN.ORG

JULIA BOSTRÖM

JULIA@STATIONEN.ORG

CHRISTIAN KLEINHENZ

CHRISTIAN@STATIONEN.ORG

NYHETSBREV

Med stöd från

logotype_color+vgr
VastraGotaland

STATIONEN i Svenshögen  ·  Svenshögen 421  ·  444 97 Svenshögen  ·  kontakt@stationen.org