STATIONEN i Svenshögen arrangerar, producerar och presenterar samtida konst- och kulturverksamhet.