VERKSAMHETEN

Den publika verksamheten i STATIONEN drivs av den ideella föreningen Kulturföreningen Svenshögen Station. Föreningen bildades i januari 2019 med målet att producera, arrangera och presentera samtida konst och kultur.

 

Förutom att arrangera publika arrangemang kommer STATIONEN även tillgängliggöra tillfälliga arbetsplatser för konstnärer och kulturarbetare, bland annat genom residensverksamhet.

 

Styrelsen består av Camilla Johansson Bäcklund, Julia Boström och Christian Kleinhenz, alla bosatta i Svenshögen.

STATIONSHUSET

Stationshuset i Svenshögen stod klart 1907 när Bohusbanan byggdes ut. Närheten till sjön Hällungen gjorde det praktiskt att tanka ångloken med vatten här. Det är en av de äldsta byggnader som står kvar i Svenshögen och en central plats varifrån många pendlar till och från skola, arbete och fritidsaktiviteter. 


Fram till 1980-talet fungerade stationshuset som bostad för stationspersonalen samt väntrum och godsmottagning/postanstalt. Senare har byggnaden inrymt olika verksamheter så som matbutik, pizzeria och ungdomsgård men hade stått tom i flera år då Christian Kleinhenz och Camilla Johansson Bäcklund 2017 köpte fastigheten i syfte att dels rädda byggnaden som var i nedgånget skick och dels att på sikt kunna öppna upp en mötesplats i Svenshögen med konst- och kulturinriktning.  

HITTA HIT

STATIONEN ligger i Svenshögen i Stenungsunds kommun, 57 km norr om Göteborg och 30 km söder om Uddevalla.

 

Tåg ankommer och avgår minst en gång i timmen från tidig morgon till sen kväll. Besök Västtrafik för tidtabell och avgångar.

 

Adress:

STATIONEN i Svenshögen

Svenshögen 421

444 97 Svenshögen

OM OSS

STATIONEN I SVENSHÖGEN ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM PRODUCERAR, ARRANGERAR OCH PRESENTERAR SAMTIDA KONST OCH KULTUR. VI ÄR BASERADE I STATIONSHUSET I SVENSHÖGEN, 6 MIL NORR OM GÖTEBORG, LÄNGS BOHUSBANAN.

KONTAKT

KONTAKT@STATIONEN.ORG


CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

CAMILLA@STATIONEN.ORG

JULIA BOSTRÖM

JULIA@STATIONEN.ORG

CHRISTIAN KLEINHENZ

CHRISTIAN@STATIONEN.ORG

NYHETSBREV

Med stöd från

logotype_color+vgr

STATIONEN i Svenshögen  ·  Svenshögen 421  ·  444 97 Svenshögen  ·  kontakt@stationen.org