SAMTIDIGT I SVENSHÖGEN

GLOKALA SAMMANTRASSLINGAR 2-31 oktober 2021

GIBCA EXTENDED 2021   ///   VERNISSAGE 2 OKTOBER KL.11.00   ///

NORA SILVA

AURÉLIE
PERTUSOT

IRVANDY SYAFRUDDIN

&

MARILEN RAUCH

JOSEFIN
TINGVALL

JULIA BOSTRÖM 

CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

CHRISTIAN KLEINHENZ

CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

LINDA SPÅMAN

En plats är en mängd sammantrasslingar av tid, kroppar, händelser och berättelser. Den är på så sätt även sammanbunden med en mängd andra platser, lokalt och globalt. Vad som utgör centrum i ett sådant system beror av vilket perspektiv du har, eller väljer att ta. Kan det finnas flera lika sanna som olika historier om en plats? Hur värderas livsutrymmen utifrån vad som är litet eller stort, stad eller landsbygd, fattigt eller rikt, attraktivt eller fult? Tillsammans undersöker vi vad det innebär att vara på och med en plats. Under utställningsperioden anordnas workshops och föreläsningar där du som besökare kan bli delaktig i undersökandet. 

 

Utställningen genomförs i samarbete och med stöd från Kulturrådet och föreläsningarna görs i samarbete med Stenungsunds kommun och ABF..

 

PROGRAM

UTSTÄLLNINGEN HAR ÖPPET KL.11.00-15.00 LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR HELA OKTOBER.

 

2 OKTOBER
11.00 INVIGNING AV UTSTÄLLNING OCH LOKALER
12.00 RESOURCE GALLERY – PERFORMANCE 
13.00 AURELIE PERTUSOT – PERFORMANCE

 

9 OKTOBER
13.00-16.00 WORKSHOP MED RESOURCE GALLERY – GESTALTA GEMENSAMT OCH INDIVIDUELLT MED DEN LOKALA LERAN SOM TVÄTTATS OCH BERETTS AV RESOUCE GALLERY I CLAY LAB

 

16 OKTOBER 

JAG VET HUR FOLKHEMMET LUKTAR (BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER, BOKA HÄR)

14.00 FOLKHEMMETS TYPOGRAFI: BRÖDERNA LAGERSTRÖM – RIKARD HEBERLING

15.00 CHILDREN OF THE WORLD, 1972 – SWEDISH EPISODE – INGELA C JOHANSSON

16.00 DYLUKT – DE EJ ÄKTFÖDDA – ANNELI JORDAHL

17.00 JAG VET HUR FOLKHEMMET LUKTAR – tina carlsson

 

23 OKTOBER

12.00-14.00 LINDA SPÅMAN – WORKSHOP

 

30 OKTOBER 

11.00-15.00 LERBRÄNNING MED RESOURCE GALLERY

 

31 OKTOBER

11.00-15.00 CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND – PERFORMANCE

14.00 ÖPPNING AV LERUGN MED RESOURCE GALLERY

NORA SILVA

Nora Silva (född i Madrid) är en spansk-chilensk konstnär baserad i London och Madrid. Hon utbildade sig på Royal College of Art och hennes verk har visats på brittiska institutioner som Tate Exchange, Design Museum och Camden Arts Centre i London. För Nora Silva är performance en aktiv process i skapandet av alternativa kosmologier och ett verktyg att motarbeta påtvingade subjektifieringar med. www.norasilva.com

 

AURÉLIE PERTUSOT

Aurélie Pertusot, född 1983 i Frankrike, tog examen vid Nancy och Bourges School of Art 2007 och 2018. Som bild- och ljudkonstnär arbetar hon experimentellt och fokuserar på transitioner och social interaktion.

“Mitt arbete förändrar vår uppfattning av tid och plats och skildrar en osynlig, underliggande verklighet. Avsiktligt ändrar jag syftet med vardagliga föremål för att utforska deras egenskaper.”

www.aureliepertusot.free.fr

IRVANDY SYAFRUDDIN & MARILEN RAUCH

RESOURCE GALLERY är ett konstnärskollektiv som har sin bas i Göteborg och Berlin och består av konstnären Irvandy Syafruddin och keramikkonstnären Marilen Rauch. Genom praktikbaserat utforskande undersöker de platsspecifika resurser som material samt funderar över dess social påverkan.
www.marilenrauch.de
www.resource-gallery.com

JOSEFIN TINGVALL

Josefin Tingvall, baserad i Göteborg,  arbetar i en mängd olika medier, med en bas inom textila tekniker och hantverk är kärnan i hennes praktik en poetisk och materiellt ifrågasättande. Teman Tingvall arbetar med är miljö, skörhet och förändring; människors roll i vår egenbyggda värld. Hon är utbildad i hantverk och design vid Linköpings universitet, konstnärlig master vid Konstfacks Craft-program och som gäststudent vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Sommaren 2020 deltog hon i Iaspis Konstnärsnämndens residens i Stockholm.

www.josefintingvall.com

CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

Med särskilt intresse för både mänskligt och ickemänskligt vara och blivande resonerar Camilla kring vardagliga erfarenheter genom filosofi och konstnärligt undersökande. Det konstnärliga arbetet, lärarskapet och forskningen uppträder och opererar ofta som en sammantrasslad enhet. Hon undersöker företrädesvis genom performance och text, men använder sig även av film, måleri och teckning.

www.camillart.se

LINDA SPÅMAN

Linda Spåman är illustratör, scenograf och konstnär. I sitt arbete utforskar hon de mellanmänskliga relationerna och magiska sammanträffanden. Hon är utbildad vid Högskolan för Design och Konsthantverk i  Göteborg.

www.lindaspaman.com

JAG VET HUR FOLKHEMMET LUKTAR:
ETT DOFTPROV PÅ FYRA TIMMAR

16 OKTOBER KL.14.00-18.00

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER, BOKA HÄR.

I spåren av en allt starkare högerkonservativ rörelse som på olika vis gör försök att hämta politisk kraft från den svenska folkhemsideologin finns det en påkallad nödvändighet att vända uppmärksamheten till det Svenska Folkhemmet. Att syna de ljusa rummen och sätta ljus på de mörka  hörnen. Doftproven är hämtade från såväl mörka hörn som blanka bänkskivor som doftade ängar och stinkande dypölar. Medverkande: Anneli Jordahl, Ingela C Johansson, Rikard Heberling, tina carlsson.


Arrangeras i samarbete med ABF.

 

14.00 Folkhemmets typografi: Bröderna Lagerström

Ett föredrag av Rikard Heberling

Heberling berättar om  folkhemmets grafiska formgivning med utgångspunkt i tryckeriet och förlaget Bröderna Lagerström, verksamt i Stockholm mellan 1903 och 1971. Genom nedslag i företagets historia diskuteras tre ideal som ofta förknippas med folkhemmet: neutralitet, standardisering och samförstånd. I fokus står frågan hur tryckerinäringen formade och formades av den framväxande välfärdsstaten.

 

 

15.00 Children of the World, 1972 – Swedish episode

En föreläsning av Ingela C Johansson

Konstnären Ingela Johansson berättar om det japanska barnprogrammet Children of the World, 1972–1981, där familjer från olika delar av världen medverkar. I det svenska avsnittet från 1972 får vi följa med hem till Ingela Johanssons familj och systrar i ett brukssamhälle. Det japanska barnprogrammet befinner sig i ett gränsland mellan dokumentär och saga, och i avsnittet möter man en idealiserad och mytologiserad bild av Sverige och svenskarna.

 

 

16.00 Dylukt – De ej äktfödda

Föreläsning av Anneli Jordahl

Jordahl föreläser, och speglar sig själv, i Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter, en av 1900-talets starkaste arbetarskildringar.  Här finns ett historiskt perspektiv på hur ensamstående mödrar blev samhällets utstötta. De utomäktenskapliga uppfattades som ett hot mot kärnfamiljen, där det rådde en utpräglad skötsamhetskultur.  Om barnet dessutom var mörkhårigt, som fabriksarbeterskans dotter i romanen, stänges dörrarna till gemenskapen. Romanen visar hur kvinnor bidrog till produktiviteten inom välfärdssamhället, utan att få ta del av dess frukter.

 

 

17.00 jag vet hur folkhemmet luktar

En performativ föreläsning av tina carlsson  

carlsson presenterar i sin föreläsning biografiska texter hämtade ur sitt projekt ”jag vet hur folkhemmet luktar”. I sitt skrivande har hon utgått från uppväxtrelationen till sina föräldrar och farföräldrar. Utifrån egna erfarenheter ger carlsson därmed folkhemmet kropp från ett inifrånperspektiv. De varma skildringarna av en familj i folkhemssverige, möter motstånd i paratexter som ligger under huvudtexten.


JULIA BOSTRÖM, CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND, CHRISTIAN KLEINHENZ

Christian, Julia och Camilla är konstnärliga ledare för Stationens publika verksamhet. Förutom att kurera och projektleda stationens innehåll producerar vi själva olika slags konst och för första gången presenterar vi nu ett gemensamt verk utifrån vårt undersökande arbete. 


Verket Jag minns det oavslutade är ett resultat av ett gemensamt arbete kring tre för trakten viktiga platser. Sanatoriet, Hällungen och Stationshuset. Under en dag i juni 2021 genomfördes samtal på dessa platser tillsammans med personer som på olika sätt har anknytning till Svenshögen. Samtalen leddes av Jonas Gren, Jenny Tunedal och Julia Boström. Genom arbetet har bilder, berättelser och minnen genererats. Dessa fragment har bildat en gemensam samtida minnesbank, en härva berättelser om Svenshögen som blivit till ett ljudverk. Inläsning: Pia Edlund


Vi vill tacka alla er som med stort engagemang och värme delat med er av era berättelser.


OM OSS

STATIONEN I SVENSHÖGEN ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM PRODUCERAR, ARRANGERAR OCH PRESENTERAR SAMTIDA KONST OCH KULTUR. VI ÄR BASERADE I STATIONSHUSET I SVENSHÖGEN, 6 MIL NORR OM GÖTEBORG, LÄNGS BOHUSBANAN.

KONTAKT

KONTAKT@STATIONEN.ORG


CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

CAMILLA@STATIONEN.ORG

JULIA BOSTRÖM

JULIA@STATIONEN.ORG

CHRISTIAN KLEINHENZ

CHRISTIAN@STATIONEN.ORG

NYHETSBREV

Med stöd från

logotype_color+vgr
VastraGotaland
Logotype_JPG

STATIONEN i Svenshögen  ·  Svenshögen 421  ·  444 97 Svenshögen  ·  kontakt@stationen.org