Omid Asadi

SISTA DROPPEN OLJA

29 okt - 20 nov 2022

Omid Asadi

SISTA DROPPEN OLJA

29 okt - 20 nov 2022

STATIONEN är stolta över att kunna presentera den iransk-brittiska konstnären Omid Asadi.

Sista droppen olja är Asadis första utställning i Sverige och har föregåtts av en residensvistelse hos Stationen under hösten.


Vernissage den 29 oktober kl.12.00-15.00.
Konstnärssamtal kommer äga rum kl.14.00. Samtalet leds av konstnären och filmaren Kasra Seyed Alikhani och är på engelska. 


Utställningen är öppen lördagar och söndagar 29/10 – 20/11 mellan 12.00-15.00.

Välkomna!

Omid Asadi was born in Iran in 1979 where he was raised, spent his adolescence and early adult years. Before pursuing art full-time, he was an engineer and a champion boxer in Iran.

During the year 2007, he emigrated to the United Kingdom. Becoming an artist was the last thing he imagined for himself. However, in 2012, when he was 33, he began studying art at a beginner’s level in college. Fast forward to 2018, when he gained an MA in Fine Art with Distinction from the Manchester School of Art.

With the experiences from his upbringing and with the persian carpet and oil as materials his artistic practice focuses on contrasts and paradoxes in the current human condition. In his work he investigates issues regarding migration, identity, the environment and childhood memories. His recent works are based on the Heterotopia idea by Michel Foucault.

Omid Asadi lives and works in Manchester. To learn more about his work visit
https://omidasadiart.com and https://www.instagram.com/omidasadiart/

Omid Asadi föddes i Iran 1979 där han växte upp och sedan har levt större delen av sitt liv. Innan han kom att ägna sig helt åt sin konstnärliga verksamhet arbetade han som ingenjör inom oljeindustrin och var en framstående boxare.

 

2007 flyttade han till Storbritannien. Att han skulle bli konstnär var det sista han hade föreställt sig. Men 2012, vid 33 års ålder, började han studera konst. 2018 blev han klar med sin MA i Fine Art vid Manchester School of Art.

 

Med erfarenheter från uppväxten samt den persiska mattan och oljan som material intresserar han sig i sin konstnärliga praktik för konstraster och paradoxer i det samtida mänskliga tillståndet. I sina verk berör han ämnen som migration, identitet, miljö och barndomsminnen. På senare tid har Asadi arbetat utifrån Michel Foucalts begrepp Heterotopi.

 

Omid Asadi lever och arbetar i Manchester. För mer information om hans arbete besök https://omidasadiart.com och https://www.instagram.com/omidasadiart/.

Sista droppen olja genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen.

OM OSS

STATIONEN I SVENSHÖGEN ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM PRODUCERAR, ARRANGERAR OCH PRESENTERAR SAMTIDA KONST OCH KULTUR. VI ÄR BASERADE I STATIONSHUSET I SVENSHÖGEN, 6 MIL NORR OM GÖTEBORG, LÄNGS BOHUSBANAN.

KONTAKT

KONTAKT@STATIONEN.ORG


CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

CAMILLA@STATIONEN.ORG

JULIA BOSTRÖM

JULIA@STATIONEN.ORG

CHRISTIAN KLEINHENZ

CHRISTIAN@STATIONEN.ORG

NYHETSBREV

Med stöd från

logotype_color+vgr
VastraGotaland
Logotype_JPG

STATIONEN i Svenshögen  ·  Svenshögen 421  ·  444 97 Svenshögen  ·  kontakt@stationen.org