7 – 22 MAJ

KL.11.00-14.00

SILENTIUM

ANN LISLEGAARD
ANDERS DAHL

UTSTÄLLNING

I stationshusparken ljuder ett verk av Ann Lislegaard. Inne i stationshuset ett annat ljudverk av Anders Dahl. Under utställningsperioden bjuds du som besökare in att delta i ett bildbaserat undersökande med utgångspunkt i människans relation till fåglar. Dessa vingburna medarter som vi älskar, härmar, dyrkar och mytologiserar men som också många gånger blir indikationen för oss att något inte står rätt till. Som på 1950-talet när råkor, gulsparvar och fasaner kraftigt minskade i antal. Eller när havsörnen nära på försvann under 1970-talet. Då var det fåglarnas frånvaro som fick oss att vakna till och minnas de relationella samband vi ingår i men ofta gör oss själva till utgångspunkt för. När det helt enkelt tystnade kring oss, vilket Rachel Carsons så poetiskt och skarpt lyfter i sin bok Tyst vår. Silentium vill påminna om tystnaden och om lyssnandet.

EXTINCTION
Ann Lislegaard

 

Extinction är ett collage av ljud från utdöda fågelarter, ett digitalt DNA-spår som vittnar om det förflutna och om möjliga framtider. Fågelrop från det förflutna signalerar till platsens samtida fåglar som svarar tillbaka. En symbiotisk opera av levande fågelröster och det förflutnas spökrop. Verket blir en portal för kommunikation mellan varelser från olika tidsdimensioner.

 

Ann Lislegaard arbetar med 3D-animation, skulptur, ljud och ljus. Hon är intresserad av den spekulativa och subversiva potentialen hos science fiction-genren. För Lislegaard är science fiction ett laboratorium där idéer kan testas och där nya och alternativa vägar till vår kända verklighet kan växa fram.

 

Ann Lislegaard har representerat Danmark vid Venedigbiennalen och hennes verk har visats på bland annat Moderna museet och Louisiana.

 

www.lislegaard.com

DIGITAL BIRDS

Anders Dahl

 

Digital Birds är resultatet av en vilja att lära sig något av naturens ljudvärld genom ett nyfiket lyssnande. För Anders Dahl är detta ett sätt att undersöka naturljudens själva beståndsdelar. Han är inte ute efter att skapa naturtrogna ljud utan undrar istället över hur mycket, eller lite, som behövs för att man skall tolka elektroniska ljud som naturljud. Enkla toner ändras med bara lite timing, rytm och repetition till livs levande digitala fåglar som sjunger i mono.

 

Anders Dahl är musiker/kompositör/konstnär/småbrukare i Bohuslän som utforskar ljud och oljud. Han jobbar ofta med ljudinstallationer som inte sällan går att härleda till naturen, improvisation och komposition där ljud malplaceras i olika sammanhang.

 

www.underhund.com/anders

UTSTÄLLNINGSPROGRAM

Öppettiderna är 11:00-14:00 alla dagar 7-22 maj.

Caféet är öppet 7, 8, 14, 15, 21, 22 maj.

 

7/5       

11:00-14:00 Silentium, vernissage

 

19:00-22:00 Silentium, quizkväll

Utställningens första kväll bjuder vi in till ett quiz med fågeltema. Dörren och baren öppnar 18:00, quizet börjar ca 19:00.

 

NATTEN MELLAN FREDAG OCH LÖRDAG 20-21/5     
00.02-07:55 Silentium, vaknatt

Vi anordnar en vaknatt i samband med att Naturmorgon på Sveriges Radio sänder specialprogrammet Fågelsångsnatten den 21 maj. Då är du välkommen till oss på Stationen med matsäck, en skön filt och sittunderlag för att vaka, lyssna på programmet samt måla och rita fåglar tillsammans inne i stationshuset. Under 8 timmar, 00.02- 07.55, följer vi Naturmorgons reportrar och fågelexperter och hur fåglarna vaknar i Ammarnäs i Västerbotten, i Nittälvsdalen i Bergslagen, i Getteröns naturreservat i Halland, i Osaby i Småland samt kring Vendelsjön och Fyrisån utanför Uppsala.

 

22/5   
11:00-14:00 Silentium, finissage

Sista dagen blir som en endagsutställning med mingel då fågelbilder som gjorts av besökare under utställningsperioden visas.


KURATOR

Camilla Johansson Bäcklund

 

Camilla Johansson Bäcklund är konstnär och pedagog samt forskare inom estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. I sin forskning arbetar hon kunskapsfilosofiskt kring hur materialiteter, rum och rörelser har betydelse för på vilket sätt vi relaterar till, förstår och utvecklar vetande om oss själva och den värld vi ingår i. 

“Utställningen som helhet är tänkt att vara en plats som besökaren ges möjlighet att både omslutas av, blir en del i men också medskapa. Den är en spänning och ett relationellt samtal mellan det ickemänskliga och det mänskliga, mellan verklighet och fiktion. Ett rum för fabulerande om möjliga nu- och framtider.”

www.camillart.se

OM OSS

STATIONEN I SVENSHÖGEN ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM PRODUCERAR, ARRANGERAR OCH PRESENTERAR SAMTIDA KONST OCH KULTUR. VI ÄR BASERADE I STATIONSHUSET I SVENSHÖGEN, 6 MIL NORR OM GÖTEBORG, LÄNGS BOHUSBANAN.

KONTAKT

KONTAKT@STATIONEN.ORG


CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND

CAMILLA@STATIONEN.ORG

JULIA BOSTRÖM

JULIA@STATIONEN.ORG

CHRISTIAN KLEINHENZ

CHRISTIAN@STATIONEN.ORG

NYHETSBREV

Med stöd från

logotype_color+vgr
VastraGotaland
Logotype_JPG

STATIONEN i Svenshögen  ·  Svenshögen 421  ·  444 97 Svenshögen  ·  kontakt@stationen.org